Οι 30 μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες μόδας καλούνται να πράξουν περισσότερα προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με έκθεση του Business of Fashion.

Η βιομηχανία της μόδας δέχεται αυξανόμενη πίεση τόσο από τους καταναλωτές, ιδίως τους νεότερους, όσο και από τις κυβερνήσεις, να δείξουν ότι σημειώνουν πρόοδο σε περιβαλλοντικά θέματα. Η έκθεση αναλύει δημοσιοποιημένες πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικούς στόχους και πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εργαζομένων, σε τρεις κατηγορίες: luxury, αθλητικά και προσιτή μόδα. Η Puma κατατάσσεται πρώτη με 49/100 βαθμούς, ακολουθούν Kering, που ήταν πρώτη πέρυσι, Levi Strauss, H&M Group και Burberry.

Η έκθεση του BoF υποστηρίζει ότι οι εταιρείες κινδυνεύουν να καταστρέψουν την μακροπρόθεσμη αξία τους αν αποτύχουν να δράσουν. Συνολικά, η βιομηχανία σημειώνει εξαιρετικά χαμηλή απόδοση. Σε γενικές γραμμές, οι εταιρείες βαθμολογήθηκαν καλύτερα για τη μείωση εκπομπών και χειρότερα για τη μείωση αποβλήτων, κάτι που θα απαιτούσε μείωση της παραγωγής. Η έκθεση παρατηρεί ότι δύσκολα συμβιβάζεται η απαίτηση για οικονομική ανάπτυξη με τη μικρότερη παραγωγή.

(Πηγή: Reuters.com)