Το Αγρόκτημα του ΚΕΘΕΑ Ιθάκη ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την εταιρεία Korres για την παραγωγή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών με τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας. Η Korres θα συμμετάσχει ενεργά μέσω του γεωπόνου της στην επιστημονική υποστήριξη για την επιτυχή διενέργεια της καλλιέργειας και θα χρησιμοποιήσει τις παραγόμενες φυτικές ύλες για την παραγωγή καλλυντικών προϊόντων. Το αγρόκτημα, μία από τις 4 παραγωγικές μονάδες του ΚΕΘΕΑ Ιθάκη, βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της κοινότητας στη Σίνδο και παράγει υψηλής ποιότητας βιολογικά προϊόντα, προσφέροντας επαγγελματική κατάρτιση στα μέλη του προγράμματος και συμβάλλοντας στην κοινωνική τους ένταξη.

Τα προϊόντα παράγονται σε ποσότητες τέτοιες, ώστε όχι μόνο να καλύπτουν ανάγκες των κοινοτήτων του ΚΕΘΕΑ, αλλά και να διατίθενται στην αγορά, συμβάλλοντας στην αυτοχρηματοδότηση του οργανισμού. Η νέα συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για παραγωγική ανασυγκρότηση και βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αποτελεί έμπρακτο δείγμα των δυνατοτήτων σύμπραξης οργανισμών κοινωνικού χαρακτήρα με ευαίσθητες κοινωνικά επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.