Την Παρασκευή 31/03 η Parfums Christian Dior Hellas έγινε η πρώτη εταιρεία καλλυντικών στην Ελλάδα που υπογράφει τη Χάρτα Διαφορετικότητας. Η Χάρτα, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019, με στόχο να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Στη χώρα μας υλοποιείται από το ΚΕΑΝ. Για λογαριασμό της Parfums Christian Dior Hellas υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής Riccardo Mascambruno και η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Μαρία Βαθυλάκη. Ο Πρόεδρος του ΚΕΑΝ και Ιδρυτής του Diversity Charter Greece Σταύρος Μηλιώνης, δήλωσε σχετικά: «Ένας νέος κλάδος κάνει δυναμικά την είσοδό του στη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις.

Η Parfums Christian Dior Hellas, η ελληνική θυγατρική του Οίκου Christian Dior, γίνεται μέλος της Χάρτας, ενισχύοντας την εκπεφρασμένη και αποδεδειγμένη στρατηγική επιλογή να επενδύει στους ανθρώπους της, παρέχοντάς τους ευκαιρίες και κίνητρα για την περαιτέρω εξέλιξή τους. Από την πλευρά μας τους υποδεχόμαστε με ενθουσιασμό και τους υποσχόμαστε ότι θα τους στηρίξουμε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση πολιτικών για τη διαχείριση της διαφορετικότητας και της υγιούς ενσωμάτωσης στελεχών στο δυναμικό τους».