Την Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων και Βιωσιμότητας δημοσίευσε η H&M για το οικονομικό έτος 2021. Στα κυριότερα στοιχεία που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα το 2021 συγκαταλέγονται τα εξής: Το 80% των υλικών είναι ανακυκλωμένα ή αντλούνται με πιο βιώσιμο τρόπο. Η εταιρεία τριπλασίασε το ποσοστό ανακυκλωμένων υλών που χρησιμοποιεί στα ρούχα της από το 5,8% στο 17,9%, παραμένοντας εστιασμένη στον στόχο να επιτύχει ποσοστό 30% έως το 2025.

Επίσης, ενέτεινε τους κλιματικούς στόχους της, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να επιτύχει «Net Zero» (καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα) έως το 2040 και να μειώσει τις απόλυτες εκπομπές της κατά 56% έως το 2030. Επιπλέον, παρουσίασε το πρωτοποριακό εργαλείο κυκλικού σχεδιασμού «Circulator», το οποίο υπογραμμίζει τη φιλοδοξία να σχεδιάζονται όλα τα προϊόντα της με γνώμονα την κυκλικότητα έως το 2025.

Το 2021, μείωσε, ακόμα, τις πλαστικές συσκευασίες κατά 27,8%, ενώ στόχος είναι να μειώσει κατά 25% τη χρήση συσκευασιών σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα έως το 2025. Τέλος, παρουσίασε νέα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, για να επιτρέπει στους πελάτες της να απολαμβάνουν τη μόδα με πιο βιώσιμο τρόπο, επεκτείνοντας, για παράδειγμα, την πλατφόρμα μεταχειρισμένων ενδυμάτων Sellpy σε 22 νέες ευρωπαϊκές αγορές. «Ο Όμιλος H&M διανύει μια πορεία μετεξέλιξης σε κυκλική επιχείρηση, και είμαι υπερήφανη για την πρόοδο που σημειώσαμε το 2021. Η ζήτηση βιώσιμων προϊόντων υψηλής αξίας αναμένεται να αυξηθεί, και τα προϊόντα που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι καλά τοποθετημένα ως προς αυτή την άποψη», λέει η Helena Helmersson, CEO του Ομίλου H&M.