Σημαντική επιτυχία καταγράφει η ελληνική εταιρεία Siamidis, που δραστηριοποιείται στον τομέα των τεχνολογικών ενδυμάτων προστασίας, με την υπογραφή σύμβασης με 4 χώρες (Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία, Δανία), στo πλαίσιo της αμυντικής συνεργασίας NorDefCo (Nordic Defence Cooperation). Η σύμβαση αφορά στην ανάπτυξη και παραγωγή ολοκληρωμένου συστήματος ένδυσης στρατιωτικού προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει από εσώρουχα μέχρι ενδύματα, ακόμη και για ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Οι 4 χώρες καθόρισαν από κοινού τα ελάχιστα επίπεδα προστασίας, τις συνθήκες χρήσης, τις απαιτήσεις άνεσης και την απαιτούμενη λειτουργικότητα των προϊόντων.

Η εταιρεία Siamidis παράγει όλα τα ενδύματα του συστήματος πέραν των εσωρούχων και η εκτιμώμενη αξία εξαγωγών στο πλαίσιο της σύμβασης ξεπερνά τα 340 εκατ. ευρώ. Εκτός των εργαστηριακών ελέγχων και προσομοιώσεων λειτουργίας, στο τελικό στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης έγινε 6μηνη πρακτική δοκιμή του κάθε συστήματος στη Σκανδιναβία, την Κεντρική Ευρώπη και την Αυστραλία. Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη και πιστοποίηση του συστήματος της Siamidis απαίτησε 4 έτη και επένδυση περίπου 1 εκ. ευρώ για εργαστηριακούς ελέγχους και πρωτότυπα. Στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΠΕΕ χαρακτήρισε το γεγονός ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική βιομηχανία ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας.