Στο πλαίσιο του προγράμματος Act Green, η ΜΕΓΑ συνεργάζεται με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ), για τη διοργάνωση διαγωνισμού καινοτομίας που απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες με δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα. Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην ανάδειξη, βράβευση και οικονομική υποστήριξη των καινοτόμων ιδεών, ενώνοντας την ακαδημαϊκή κοινότητα με τη βιομηχανία. Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν μία από τις εξής ενότητες: Ενέργεια και κλιματική κρίση, Διαχείριση αποβλήτων και κυκλική οικονομία, Νέα βιώσιμα υλικά και Ελληνική καινοτομία και περιβάλλον.

Το πρόγραμμα Act Green της ΜΕΓΑ στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του επανασχεδιασμού των προϊόντων της, επιτυγχάνοντας σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών και εξοικονόμησης πόρων. Η ΜΕΓΑ είναι εταιρεία 100% ελληνική και βρίσκεται πίσω από προϊόντα όπως EveryDay, Pom Pon, BabyCare, Babylino, Sani, Wet Hankies κ.ά. Η πλατφόρμα συμμετοχής www.mega-green-innovation.gr έχει ήδη ανοίξει.