Στο πλαίσιο των μέτρων για την κυκλική οικονομία, η ΕΕ παρουσίασε την Τετάρτη την προσέγγισή της για τον περιορισμό του fast fashion και την προώθηση πιο βιώσιμων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι ως το 2030 τα υφάσματα που θα πωλούνται στην Ευρώπη θα κατασκευάζονται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από ανακυκλωμένες ίνες.

Η στρατηγική ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να προαγάγουν την επαναχρησιμοποίηση και επιδιόρθωση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να θεσπίσουν ευνοϊκά φορολογικά μέτρα για τον σχετικό τομέα. Προτεινόμενα επιμέρους μέτρα είναι η αναγραφή στις ετικέτες των ρούχων στοιχείων κυκλικότητας, καθώς επίσης η απαγόρευση της καταστροφής αδιάθετων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υπό προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι η κατανάλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην Ευρώπη έχει το 4ο μεγαλύτερο αποτύπωμα στο περιβάλλον μετά τα τρόφιμα, τη στέγαση και τις μετακινήσεις, με τον μέσο Ευρωπαίο να αγοράζει ετησίως 26 κιλά ενδυμάτων και λευκών ειδών και να απορρίπτει τα 11. Επιπλέον, από τα συνθετικά υφάσματα, προέρχεται έως και το 35% των μικροπλαστικών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Η ΕΕ προτίθεται να αυστηροποιήσει τις απαιτήσεις της στον σχεδιασμό των προϊόντων, επιβάλλοντας τη χρήση περισσότερων ανθεκτικών και ανακυκλωμένων υφασμάτων.

(Πηγή: Fashionnetwork.com, Ec.europa.eu)