Με την απειλή της επιστροφής των δοκιμών σε ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννέα χρόνια μετά την απόφαση για την ευρωπαϊκή απαγόρευση, η ακτιβιστική εταιρεία ομορφιάς συνεχίζει την ιστορία των μακροχρόνιων αγώνων της στον τομέα αυτό. Στις 11 Μαρτίου, εννέα χρόνια πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαγόρευσε την πώληση στην Ευρώπη νέων καλλυντικών προϊόντων και συστατικών που δοκιμάστηκαν σε ζώα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εννέα χρόνια μετά, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) προτείνει τη διεξαγωγή νέων δοκιμών σε ζώα για συστατικά που χρησιμοποιούνται με ασφάλεια από τους καταναλωτές και που διαχειρίζονται τα εργοστάσια εδώ και χρόνια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στα καλλυντικά.

Η The Body Shop απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν δράση και να βοηθήσουν να σταματήσει η βάναυση αυτή τακτική, υπογράφοντας την αντίστοιχη αίτηση στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών www.savecrueltyfree.eu. Η The Body Shop είναι η πρώτη παγκόσμια εταιρεία ομορφιάς που ξεκίνησε τον αγώνα ενάντια στα πειράματα σε ζώα το 1989 μαζί με την Cruelty Free International. Το 2013 οι κοινές τους προσπάθειες οδήγησαν στην απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για καλλυντικά προϊόντα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.