Περιορισμένες είναι οι εμπορικές συναλλαγές της Ελλάδας με τις δυο εμπόλεμες χώρες Ρωσία και Ουκρανία στους κλάδους ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας, ανακοίνωσε ο ΣΕΠΕΕ. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, οι εξαγωγές προς τη Ρωσία το 2021 ανήλθαν σε 2,4 εκ. ευρώ στην κλωστοϋφαντουργία και 1,8 εκ. ευρώ στην ένδυση. Στην Ουκρανία οι αντίστοιχες αξίες ήταν 2,3 εκ. ευρώ και 0,5 εκ. ευρώ. Η συνολική αξία των εξαγωγών και στις δύο χώρες αντιστοιχεί μόνο στο 0,3% των εξαγωγών των δύο κλάδων. Χαμηλή είναι και η αξία εισαγωγών από τις δύο χώρες, αφού το 2021 ανήλθε σε 1,6 εκατ. ευρώ για το σύνολο της αλυσίδας ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας από την Ρωσία και σε 0,4 εκατ. ευρώ από την Ουκρανία.

Ως εκ τούτου, οι άμεσες επιπτώσεις του πολέμου δεν θα επηρεάσουν σημαντικά τις ελληνικές εξαγωγές δεδομένου του μικρού μεγέθους των δύο αγορών για τον κλάδο. Ωστόσο, οι έμμεσες επιπτώσεις θα είναι σαφώς σημαντικότερες, αφού επηρεάζεται η κατανάλωση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπρόσθετα, η αύξηση του κόστους των καυσίμων, της ενέργειας και των α’ υλών επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και οδηγούν σε περιορισμό των δαπανών για είδη μόδας.