Η L’Oréal Professional Products δημιουργεί το πρώτο πρόγραμμα προσωπικής, επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής ενδυνάμωσης των γυναικών επαγγελματιών του κλάδου, Be your Best. Πρόκειται για ένα ολιστικό πρόγραμμα που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του οργανισμού Women Οn Top και καλύπτει τρεις βασικές θεματικές ενότητες, την προσωπική, επιχειρηματική και χρηματοοικονομική ενδυνάμωση. Το Be your Best αποτελείται από δύο ενότητες.

Η πρώτη περιλαμβάνει 3 διαδικτυακά ημερήσια σεμινάρια, τα οποία επικεντρώνονται στη θεματική της προσωπικής ενδυνάμωσης των γυναικών και προσφέρονται δωρεάν σε όλες τις γυναίκες του κομμωτικού κλάδου, ανεξάρτητα από το αν είναι ιδιοκτήτριες ή υπάλληλοι κομμωτηρίου, και η δεύτερη αποτελείται από ένα σεμιναριακό κύκλο, διάρκειας 2 μηνών, που εστιάζει στην προσωπική, επιχειρηματική και χρηματοοικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και απευθύνεται αποκλειστικά σε γυναίκες ιδιοκτήτριες κομμωτηρίων. Η Μαρία Κοράλη, Γενική Διευθύντρια του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων της L’Οréal Hellas, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ενδυναμώνοντας τις γυναίκες του κομμωτικού κλάδου, βάζουμε τα θεμέλια για την επιτυχημένη επαγγελματική πορεία τους σήμερα και στο μέλλον, και παράλληλα συμβάλουμε στη διαρκή αναβάθμιση του κομμωτικού κλάδου».