Για να επιβιώσουν τα beauty brands στη νέα εποχή δεν αρκεί να έχουν ένα σπουδαίο προϊόν- θα πρέπει, σύμφωνα με το αίτημα των καταναλωτών, να έχουν έναν αληθινό σκοπό και να χρησιμοποιούν τη δύναμή τους για να βοηθούν στην ανεύρεση αληθινής αλλαγής στην κοινωνία για όλους. Αυτό προκύπτει από τη νέα έρευνα Future Forward της Mintel που αξιοποίησε στοιχεία από τους αναλυτές beauty και wellness με επιλεγμένους ειδικούς της βιομηχανίας ομορφιάς και επενδυτές ώστε να αναπτύξουν ένα brief για τους ηγέτες της αγοράς ομορφιάς, wellness και προσωπικής φροντίδας. Η αποκλειστική έρευνα δείχνει ότι «η μη χρήση βλαβερών συστατικών (48%)» συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα για τους καταναλωτές όσον αφορά σε αυτό που αναζητούν από τα beauty brands τους- θέλουν να είναι ασφαλείς. Ωστόσο, οι προσδοκίες των καταναλωτών στρέφονται δραματικά προς το κοινό καλό.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι καταναλωτές ζητούν από τις επιχειρήσεις να είναι ειλικρινείς μαζί τους σχετικά με την επιχειρηματικές πρακτικές τους (29%) και να αμείβουν δίκαια τους εργαζομένους τους (21%). Επιπλέον, το 15% των καταναλωτών ζητά από τα brands να είναι πιο συμπεριληπτικά. Και με τις νεότερες γενιές να εστιάζουν ειδικά σε αυτά τα θέματα, είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα brands οφείλουν να αλλάξουν επίκεντρο.

Επιπλέον, εξαιρετικής σημασίας είναι το θέμα της βιωσιμότητας του πλανήτη καθώς δεν νοείται πλέον σκοπός χωρίς έμφαση στα περιβαλλοντικά θέματα. Όπως δείχνει η έρευνα, οι καταναλωτές ζητούν όλο και πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις από τις εταιρείες και τα brands, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Περίπου το 50% των καταναλωτών ζητά από τα brands να δείχνουν τον άμεσο αντίκτυπο που έχουν οι αγορές τους στο περιβάλλον, όπως να φυτεύουν ένα δέντρο για κάθε αγορά. Αντίστοιχο ποσοστό (47%) επιθυμεί ετικέτες που δείχνουν ξεκάθαρα τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων τους.