Η Omega συνεργάζεται με την Privateer, εταιρεία μηχανικών δεδομένων που στόχο της έχει το βιώσιμο μέλλον του διαστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, χαρτογραφούν διαστημικά αντικείμενα σε τροχιά με πρωτοφανή ακρίβεια και διαφάνεια στις διαδικασίες τους, παίζοντας έτσι κρίσιμο ρόλο στην επιδίωξη της ασφάλειας και της προσβασιμότητας του διαστήματος για όλη την ανθρωπότητα.

Όπως οι αποστολές του Apollo που κατέστησαν το Moonwatch τον πιο διάσημο χρονογράφο στον κόσμο, έτσι και οι αποστολές της Privateer καθοδηγούνται από ένα πλήρωμα τριών ανθρώπων: τον συνιδρυτή της Apple Steve Wozniak, τον CEO και ιδρυτή της Ripcord Alex Fielding και τον αστροδυναμικό και περιβαλλοντολόγο διαστήματος Dr. Moriba Jah.
Καθώς το διάστημα γίνεται προσβάσιμο με ταχείς ρυθμούς, το συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα των σκουπιδιών του διαστήματος θέτει μια υπαρκτή απειλή για τους δορυφόρους που χρειάζεται η κοινωνία μας για κρίσιμες υπηρεσίες όπως η επικοινωνία, η αναγνώριση και παρακολούθηση του κλίματος.