Ο οίκος Chloé σχεδίασε εργαλείο για την αξιολόγηση του κοινωνικού αποτυπώματος της μόδας και ετοιμάζεται να το διαθέσει στην αγορά. «Γνωρίζουμε ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μόδας είναι πολύ μεγάλο και ότι πολλές εταιρείες το διαχειρίζονται», εξήγησε η Διευθύντρια Βιωσιμότητας του οίκου Aude Vergne, προσθέτοντας ότι μερικές φορές παραμελείται η κοινωνική διάσταση, μολονότι 1 στους 8 εργαζομένους παγκοσμίως απασχολείται στη βιομηχανία της μόδας.

Πριν από 18 μήνες ο οίκος επαναπροσδιόρισε τη στρατηγική του για τη βιωσιμότητα και πλέον συνεργάζεται με περισσότερες γυναικείες επιχειρήσεις Fair Trade, ενώ στις πρωτοβουλίες της περιλαμβάνεται το πρόγραμμα Girls Forward σε συνεργασία με τη UNICEF, για την επαγγελματική κατάρτιση νέων κοριτσιών. Ένας από τους προμηθευτές του οίκου εγκαινίασε πέρυσι σχολείο για την εκπαίδευση γυναικών και κεντήματά τους περιελήφθησαν στην ανοιξιάτικη συλλογή 2022 του οίκου.

Το εργαλείο κοινωνικής απόδοσης εξετάζει 6 δείκτες: ισότητα των φύλων, μισθός, διαφορετικότητα και συμπερίληψη, εκπαίδευση, ευημερία και ποιότητα εργασίας. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Μόδας και την Εθνική Σχολή Τεχνών και Επιτηδευμάτων, ενώ στοιχεία του αναφορικά με την ποιότητα εργασίας βασίστηκαν στη δουλειά του Γάλλου οικονομολόγου Philippe Aghion, γιού της ιδρύτριας του οίκου Gaby Aghion. Η μεθοδολογία είναι σε διαδικασία επικύρωσης από την PricewaterhouseCoopers και η τελική εκδοχή αναμένεται να διατεθεί στη βιομηχανία στις αρχές του 2023.

(Πηγή: Wwd.com)