Η Gant στην Ελλάδα προχωρά σε συνεργασία με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλεία, μέσα από το πρόγραμμα βιωσιμότητας Mediterranean Cleanup. Το εν λόγω πρόγραμμα αποσκοπεί στον καθαρισμό των θαλασσών με τη συλλογή των θαλάσσιων πλαστικών αλλά και στην ανακύκλωση και αξιοποίησή τους μέσω της δημιουργίας νέων ανακυκλωμένων προϊόντων -upcycling. Η δράση του προγράμματος, στην οποία θα ενταχθούν 10 αλιευτικά σκάφη, θα υλοποιηθεί στην περιοχή των Δωδεκανήσων με έμφαση την Αστυπάλαια και την Κάλυμνο. Ο στόχος της ενέργειας είναι κατά τη διάρκεια του 2022 να συλλεχθούν από τη θάλασσα περισσότερα από 10.000 κιλά πλαστικού και χρησιμοποιημένου αλιευτικού εξοπλισμού.

Με την τεχνογνωσία που διαθέτει η Εναλεία και σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς του δικτύου της, το συλλεγόμενο υλικό θα ενταχθεί στην κυκλική οικονομία είτε μέσω ανακύκλωσης, είτε μέσω δημιουργίας νέων ανακυκλωμένων προϊόντων. Η πρωτοβουλία της Gant στην Ελλάδα αποτελεί μέρος της διεθνούς στρατηγικής του brand για τη βιωσιμότητα έως και το 2030, όπου μεταξύ άλλων υποστηρίζει δράσεις για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων διεθνώς, μέσω τοπικών συνεργασιών. Σημειώνεται ότι, τα προϊόντα ένδυσης και υπόδησης Gant διατίθενται στην Ελλάδα από τον Όμιλο Notos Com Holdings.