Η Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής εντάχθηκε και φέτος στην ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2022, που αναδεικνύει ο οργανισμός QualityNet Foundation. Οι εταιρείες που εντάσσονται σε αυτήν την ομάδα πρεσβεύουν ως στρατηγική επιλογή την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, που μεριμνά όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής. Η ένταξη της εταιρείας στην ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2022 είναι αποτέλεσμα τεχνικής αξιολόγησης με βάση αυστηρά ESG κριτήρια.

Η διαδικασία περιλαμβάνει πολλαπλά επίπεδα αξιολόγησης, όπως οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει κάθε εταιρεία, η ανάπτυξη διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η συστημική παρακολούθηση της επίδρασής της, μέσω πολιτικών διαδικασιών και δεικτών, καθώς και ο τρόπος δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Η Μέγα συνεχίζει τις προσπάθειές της και δεσμεύεται για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, την αύξηση χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών, την ενσωμάτωση ανακυκλωμένου υλικού στις συσκευασίες της, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.ά., συμβάλλοντας υπεύθυνα και έμπρακτα στις παγκόσμιες προσπάθειες για ένα βιώσιμο μέλλον.