Από την 1η Απριλίου 2022, ισχύει νέος φόρος στην Αγγλία (UK Plastic Packaging Tax), για πλαστικά υλικά συσκευασίας που περιέχουν λιγότερο από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό, όπως ενημερώνει τα μέλη του ο ΠΣΒΑΚ. Ο φόρος εφαρμόζεται σε εταιρείες που εισάγουν προϊόντα στην Αγγλία. Οι εταιρείες θα πρέπει να εγγράφονται στην υπηρεσία HMRC (Her Majesty’s Revenues and Customs) και να καταχωρούν τα στοιχεία ανά τρίμηνο. Ο φόρος είναι 200 λίρες ανά τόνο και πληρώνεται για πάνω από 10 τόνους πλαστικά υλικά συσκευασίας ετησίως. Κάθε υλικό συσκευασίας χρεώνεται ξεχωριστά.

Για παράδειγμα, για ένα σαμπουάν, θα πρέπει το μπουκάλι, το καπάκι και η ετικέτα να περιέχουν τουλάχιστον 30% ανακυκλωμένο πλαστικό για να εξαιρούνται από το φόρο. Για συσκευασίες που αποτελούνται από διαφορετικά υλικά, όλο το βάρος θα θεωρείται πλαστικό, εφόσον το πλαστικό είναι σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα. Για παράδειγμα, αν ένα καπάκι αποτελείται από 30g πλαστικό, 20g αλουμίνιο και 20g χαρτί, τότε ο φόρος θα υπολογιστεί για 70g, εφόσον το πλαστικό είναι το βαρύτερο. Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να τηρούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι εξαιρούνται από το φόρο και την περιεκτικότητα των προϊόντων τους σε ανακυκλωμένο πλαστικό, ακόμα και αν δεν είναι υπόχρεες στον φόρο.