Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΠΕΕ, η ευρωπαϊκή βιομηχανία ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 εμφανίζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης από την πανδημία. Το 3ο τρίμηνο όλοι οι οικονομικοί δείκτες κατέγραψαν βελτίωση, ωστόσο η αύξηση ήταν μικρότερη συγκριτικά με την μεγάλη άνοδο του 2ου τριμήνου αμέσως μετά τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων.   Η παραγωγή για το σύνολο του εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021 σημείωσε αύξηση 12,7% στην κλωστοϋφαντουργία και 0,8% στην ένδυση.

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων σημείωσε σημαντική άνοδο λόγω της αύξησης των λιανικών πωλήσεων και των εξαγωγών. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14,3% στην κλωστοϋφαντουργία και κατά 7,1% στην ένδυση. Οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν άνοδο 7,1% το πρώτο εννεάμηνο που οφείλεται στην πορεία του δευτέρου και τρίτου τριμήνου. Αντίστοιχα, σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι εξαγωγές με αύξηση 8,9% στην ένδυση και 13,7% στην κλωστοϋφαντουργία. Όσον αφορά στην αξία των εξαγωγών για το σύνολο της αλυσίδας, ανήλθαν το εννεάμηνο του 2021 σε 42 δισ. ευρώ από 38 δισ. ευρώ το 2020. Αντίθετα, μείωση 13,8% κατέγραψαν οι εισαγωγές, οι οποίες το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 76,5 δισ. ευρώ. Η μεγάλη μείωση οφείλεται στην πτώση κατά 85% των εισαγωγών προϊόντων προστασίας από την Κίνα.