Στη Humble ανέθεσε η Wella Hellas, μετά από spec, τη διαχείριση της Social Media επικοινωνίας για τα brands Wella Professionals, OPI και System Professional. Πιο συγκεκριμένα, η Humble αναλαμβάνει το κομμάτι της παροχής δημιουργικών, της διεξαγωγής contests, του community management, καθώς και της παροχής performance marketing υπηρεσιών. «Στόχος της συνεργασίας είναι η εξέλιξη της ψηφιακής επικοινωνίας και εικόνας των brands, υιοθετώντας νέα trends και εφαρμόζοντας καλές πρακτικές», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.