Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα για τον κλάδο της αλυσίδας ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής -Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), συνεχίσθηκε και τον Οκτώβριο η καλή πορεία της. Σε αυτό συνέβαλαν τόσο η αύξηση των εξαγωγών, κατά 23%, όσο και των λιανικών πωλήσεων στην εγχώρια αγορά κατά 13,5%. Από το δεύτερο τρίμηνο του 2021 και μετά, παρατηρείται σημαντική ανάκαμψη του κλάδου και σταδιακή επιστροφή σε επίπεδα που πλησιάζουν τα προ πανδημίας.

Ειδικότερα στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κατέγραψε άνοδο 16,9% στην ένδυση και 9,3% στην κλωστοϋφαντουργία. Οι εξαγωγές, που αποτελούν την «ατμομηχανή» του κλάδου κατέγραψαν σημαντική άνοδο κατά 26,2% και ξεπέρασαν το 1,6 δισ. ευρώ έναντι 1,27 δισ. ευρώ το 2020. Οι εξαγωγές ενδυμάτων σημείωσαν αύξηση 19,6% και άγγιξαν τα 780 εκατ. ευρώ.

Στην κλωστοϋφαντουργία, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 13,9% και ανήλθαν σε 370 εκατ. ευρώ.
Πολύ σημαντική συμβολή σε αυτήν τη θετική πορεία της αλυσίδας έχουν οι εξαγωγές του πρωτογενούς τομέα, του βαμβακιού, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο 53%, λόγω κυρίως της αύξησης της τιμής του βαμβακιού και ανήλθαν σε 460 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στις εισαγωγές, καταγράφηκε αύξηση 10,7%. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών 20%, ενώ οι εισαγωγές ενδυμάτων αυξήθηκαν κατά 7,8%. Τέλος οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων στην εγχώρια σημείωσαν σημαντική άνοδο 25,8% και σε αξία έφθασαν τα 2 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.