Το Factory Outlet, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου FF Group, διοργάνωσε σε συνεργασία με την Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Σώσε Ζωή» και το νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο του Factory Outlet Πειραιώς στις 16 και 17 Δεκεμβρίου. Μία πλήρως εξοπλισμένη κινητή μονάδα από το Λαϊκό νοσοκομείο με ιατρικό προσωπικό του Παίδων «η Αγία Σοφία» βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του Factory Outlet Πειραιώς για να εξυπηρετήσει τους εθελοντές αιμοδότες, διασφαλίζοντας όλα τα μέτρα πρόληψης κατά του COVID-19. Στις αρχές του νέου έτους αναμένεται να πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία και στο Factory Outlet Αεροδρομίου.