Ο ηλεκτρονικός «γίγαντας» των luxury αγαθών Farfetch προχώρησε στην εξαγορά της πλατφόρμας μεταπώλησης Luxclusif. Η εξαγορά αφορά τόσο στην πλατφόρμα όσο και στην ομάδα που εντάσσεται στην Farfetch. Η κίνηση αυτή θα επιτρέψει στη Farfetch να ενισχύσει σημαντικά τη δραστηριότητά της στη μεταπώληση αγαθών μέσω της ανάπτυξης τεχνολογιών και υπηρεσιών, όπως η αυτοματοποιημένη τιμολόγηση, καθώς επίσης ταχύτερη επέκταση της υπηρεσίας μεταπώλησης Farfetch Second Life, τόσο γεωγραφικά όσο και σε επίπεδο κατηγοριών.

Η Luxclusif, η οποία ιδρύθηκε το 2013, περιγράφεται ως ένας «Β2Β πάροχος υπηρεσιών με μία επιτυχημένη λύση που επιτρέπει την απόκτηση, αυθεντικοποίηση και πώληση πολυτελών αγαθών second hand από και προς δημοπρασίες, λιανέμπορους, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

(Πηγή: Fashion Network)