Στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας της Avon, «16 Days of Activism», η οποία εστιάζει στη μάχη ενάντια στη βία κατά των γυναικών, η Avon Ελλάδας ενώνει τις δυνάμεις της με το Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης και στηρίζει το έργο του. Συγκεκριμένα, χρηματοδοτεί τις δομές φιλοξενίας για γυναίκες που εγκαταλείπουν το περιβάλλον που βιώνουν την κακοποίηση με κάθε μορφή βίας και αναζητούν βοήθεια και στέγη στο Δίκτυο.

Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα που διεξήγαγε η Avon και το ίδρυμα «No More» σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότερο από το ένα τρίτο (35%) των γυναικών έχουν αλλάξει κάποια πτυχή του εαυτού τους λόγω των αρνητικών σχολίων που έλαβαν από ένα οικείο τους πρόσωπο, ενώ για τις ηλικίες 25-34 το ποσοστό αυτό αγγίζει το 39%. Παράλληλα, πάνω από το ένα τρίτο (36%) των γυναικών έχουν ανασφάλειες που σχετίζονται με την αυτοεκτίμησή τους, λόγω αρνητικών σχολίων που έχουν λάβει από τον σύντροφό τους, ενώ το 81% των γυναικών πιστεύει πως πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες που στοχεύουν στην εκπαίδευση των νεαρών ανδρών σχετικά με τις πεποιθήσεις τους και τη στάση τους απέναντι στις γυναίκες.