Στο πλαίσιο του έργου Tex-Med Alliances, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο ΣΕΠΕΕ, διοργανώνεται στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σεμινάριο με θέμα «Mediterranean Fashion Styles». Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το νέο brand ομπρέλα TheMedNew, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου, καθώς επίσης το πώς μπορεί κάποια εταιρεία να γίνει μέλος στο συγκεκριμένο brand. Στο σεμινάριο 7 εκπρόσωποι των χωρών που συμμετέχουν στο έργο θα αναπτύξουν τις απόψεις τους
σχετικά με τη Μεσογειακή μόδα.