Το McArthurGlen, στο πλαίσιο του πλάνου βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου, ξεκινά και στην Ελλάδα, από αυτόν τον μήνα, το διεθνές πρόγραμμα Recycle Your Fashion. Οι επισκέπτες του εκπτωτικού χωριού έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν τα παλιά και χρησιμοποιημένα ρούχα τους στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ρούχων που βρίσκονται μέσα στο χωριό McArthurGlen και να συμμετάσχουν στην προσπάθεια της εταιρείας που έχει στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Όσα ρούχα συγκεντρωθούν από το πρόγραμμα και βρίσκονται σε καλή κατάσταση θα δωρίζονται σε επιλεγμένα ιδρύματα, με στόχο να επαναχρησιμοποιηθούν από ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, ενώ τα υπόλοιπα θα ανακυκλώνονται για να δημιουργηθούν νέα ρούχα και αγαθά. Η συμμετοχή των καταναλωτών στο πρόγραμμα θα επιβραβεύεται και με επιπλέον 10% σε συνεργαζόμενα designer brands.