Στην άσκηση του πρώτου δικαιώματος αγοράς, για την εξαγορά μετοχών που κατέχει ο όμιλος Σαράντη στην Elca Cosmetics Limited, προχώρησε η Estée Lauder Europe, όπως προβλέπεται στους όρους της τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων, που έχει συνάψει η Estée Lauder Europe με τη Σαράντης. Το πρώτο δικαίωμα αγοράς αντιπροσωπεύει το 9% των μετοχών της Elca. Σημειώνεται ότι η Elca, είναι μια κοινοπραξία που δημιουργήθηκε το 2001 με σκοπό την πώληση και διανομή προϊόντων ομορφιάς σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο.

Η Elca, επί του παρόντος, ανήκει στον όμιλο Σαράντη και την Estée Lauder Europe με ποσοστό συμμετοχής 49% και 51% αντίστοιχα και έχει έδρα στην Κύπρο. Βάσει της τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων, η Estée Lauder Europe, έχει το δικαίωμα να αυξήσει το ποσοστό της στην Elca έως το 100%, εξαγοράζοντας τις μετοχές που κατέχει η Σαράντης και αυξάνοντας την συμμετοχή της σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Elca, τις ημερομηνίες 30 Ιουνίου 2021, 30 Ιουνίου 2024 και 30 Ιουνίου 2027, κατά 9%, 25% και 15% αντίστοιχα.

Ο στόχος της Σαράντης είναι να αξιοποιήσει τη ρευστότητα που θα δημιουργηθεί στην εξαετία 2021 – 2027 σε εξαγορές που ικανοποιούν τα κριτήρια του ομίλου και συνεισφέρουν στην κερδοφορία του, καθώς και να υλοποιήσει νέες συμφωνίες αντιπροσώπευσης, που θα ενδυναμώσουν περαιτέρω το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου.