Σημαντική μείωση κατέγραψαν οι πωλήσεις και οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης κλωστοϋφαντουργίας το πρώτο δίμηνο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕΕ, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών σημείωσε μείωση 28%. Στην εγχώρια αγορά η μείωση ανήλθε στο 35%, ενώ και οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 19%. Η συνολική αξία των εξαγωγών της αλυσίδας ένδυσης κλωστοϋφαντουργίας το πρώτο δίμηνο του 2021 διαμορφώθηκε στα 301 εκατ. ευρώ έναντι 372 εκατ. το 2020 καταγράφοντας υποχώρηση 19%. Η ένδυση παρουσίασε μεγαλύτερη απώλεια 30%, ενώ οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας μειώθηκαν κατά 7%. Μεγάλη ήταν επίσης η μείωση στις εισαγωγές, οι οποίες για το σύνολο της αλυσίδας κατέγραψαν πτώση 29%, φτάνοντας στα 370 εκατ. ευρώ το 2021 (από 520 εκατ. ευρώ το 2020). Η μείωση των εισαγωγών ενδυμάτων άγγιξε το 34%, ενώ της κλωστοϋφαντουργίας το 13%.